สมัครงาน    
          เราคือบริษัทผู้ผลิตสายไฟคุณภาพสูง ภายใต้การควบคุมการผลิตที่แม่นยำเที่ยงตรง และผลิตภัณฑ์ของเรานั้นก็ได้รับมาตรฐานระดับสากล เป็นที่ยอมรับและส่งออกไปสู่หลายประเทศ

>>Standard info<<
 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป)
- เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ผ่านการอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
- มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ สามารถเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบสูง มีความคล่องตัวในการทำงาน
- มีความรู้เกี่ยวกับ ISO, 5ส.
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Word, Ecxel, Power Point
 
สวัสดิการ
  - เบี้ยขยัน
- โบนัสประจำปี 
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ชุดพนักงาน
- รถรับ-ส่ง (เส้นทางที่บริษัทกำหนด)
- เงินเดือนประจำ
 
วิธีการสมัคร
- ส่งประวัติและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาทาง E-mail, โทรสาร หรือ จดหมาย
ติดต่อ
คุณเจริญ ศิริวรรณ์ แผนกธุรการ
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัท เกียวโตอีเลคตริคไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
45 หมู่ 12 ถ.ลาดกระบัง ซ.สหมิตร 2
ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
Tel : 0-2738-0361-8 ต่อ 16
Fax : 0-2738-0369
 
update:19/03/2013
  / Home / Products / Contact us