สมัครงาน    
          เราคือบริษัทผู้ผลิตสายไฟคุณภาพสูง ภายใต้การควบคุมการผลิตที่แม่นยำเที่ยงตรง และผลิตภัณฑ์ของเรานั้นก็ได้รับมาตรฐานระดับสากล เป็นที่ยอมรับและส่งออกไปสู่หลายประเทศ

>>Standard info<<
 
สายไฟชนิดนี้ใช้ประกอบ: Air Conditioner
ชนิดสายไฟ: VFF
ขนาดทองแดง: 66/0.26A x 2
มาตรฐาน: <PSE>JET
สายไฟชนิดนี้ใช้ประกอบ: เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป
ชนิดสายไฟ: VFF
ขนาดทองแดง: 37/0.26A x 2
มาตรฐาน: <PSE>JET
สายไฟชนิดนี้ใช้ประกอบ: เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป
ชนิดสายไฟ: VCTFK
ขนาดทองแดง: 37/0.26A x 2
มาตรฐาน: <PSE>JET
สายไฟชนิดนี้ใช้ประกอบ: Air Conditioner
ชนิดสายไฟ: VCTFK x 3
ขนาดทองแดง: 37/0.26 x 3
มาตรฐาน: <PSE>JET
   
 
สายไฟชนิดนี้ใช้ประกอบ: Hair Drier
ชนิดสายไฟ: VCTFK
ขนาดทองแดง: 67/0.12A x 2
มาตรฐาน: VDE
สายไฟชนิดนี้ใช้ประกอบ: Hair Drier
ชนิดสายไฟ: VFF
ขนาดทองแดง: 112/0.12A x 2
มาตรฐาน: <PSE>JET
สายไฟชนิดนี้ใช้ประกอบ: Washing Machine
ชนิดสายไฟ: H-HVSF
ขนาดทองแดง: 150/0.08A x 1
มาตรฐาน: <PSE>JET
สายไฟชนิดนี้ใช้ประกอบ: Refrigerator
ชนิดสายไฟ: VSF
ขนาดทองแดง: 20/0.18A x 1
มาตรฐาน: <PSE>JET
สายไฟชนิดนี้ใช้ประกอบ: Refrigerator
ชนิดสายไฟ: VSF
ขนาดทองแดง: 12/0.18A x 1
มาตรฐาน: <PSE>JET
สายไฟชนิดนี้ใช้ประกอบ: Hair Drier
ชนิดสายไฟ: VFF x 2
ขนาดทองแดง: 112/0.12 x 2
มาตรฐาน: <PSE>JET
สายไฟชนิดนี้ใช้ประกอบ: Hair Drier
ชนิดสายไฟ: VFF x 2
ขนาดทองแดง: 67/0.12 x 2
มาตรฐาน: <PSE>JET
สายไฟชนิดนี้ใช้ประกอบ: Sewing Machine
ชนิดสายไฟ: VFF x 2
ขนาดทองแดง: 67/0.12 x 2
มาตรฐาน: <PSE>JET
สายไฟชนิดนี้ใช้ประกอบ: Refrigerator
ชนิดสายไฟ: VCTFK x 2
ขนาดทองแดง: 30/0.18 x 2
มาตรฐาน: <PSE>JET
สายไฟชนิดนี้ใช้ประกอบ: เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป
ชนิดสายไฟ: LEAD WIRE
ขนาดทองแดง:12/0.18 x 1
มาตรฐาน: UL 1571
สายไฟชนิดนี้ใช้ประกอบ: Refrigerator
ชนิดสายไฟ: VCTFK x 2
ขนาดทองแดง: 30/0.18 x 2
มาตรฐาน: <PSE>JET
สายไฟชนิดนี้ใช้ประกอบ: Refrigerator
ชนิดสายไฟ: VCTFK x 2
ขนาดทองแดง: 30/0.18 x 2
มาตรฐาน: <PSE>JET
สายไฟชนิดนี้ใช้ประกอบ: Lighting
ชนิดสายไฟ: H-HVFF x 2
ขนาดทองแดง: 30/0.18 x 2
มาตรฐาน: <PSE>JET
   
update:21/03/2013
  / Home / Products / Contact us